Books

Anioł do wynajęcia #2020

Anioł do wynajęcia By Magdalena Kordel Anio do wynaj cia Uwierz w cuda i rozejrzyj si dooko a mo e i ty zostaniesz czyim anio em Gdyby ca kiem przypadkiem tam u siebie na g rze mia jakiego bezrobotnego anio a anio a do wynaj cia to pami taj o mnie Bardz
 • Title: Anioł do wynajęcia
 • Author: Magdalena Kordel
 • ISBN: 9788324043439
 • Page: 462
 • Format: Paperback
 • Anioł do wynajęcia By Magdalena Kordel Uwierz w cuda i rozejrzyj si dooko a mo e i ty zostaniesz czyim anio em Gdyby ca kiem przypadkiem, tam u siebie na g rze, mia jakiego bezrobotnego anio a, anio a do wynaj cia, to pami taj o mnie Bardzo prosz A, i gdyby m g mi pom c w tym, ebym tak do ko ca nie zapomnia a, czym jest mi o i rado Michalina ma k opoty Zosta a sama, bez rodk w do ycia i bezUwierz w cuda i rozejrzyj si dooko a mo e i ty zostaniesz czyim anio em Gdyby ca kiem przypadkiem, tam u siebie na g rze, mia jakiego bezrobotnego anio a, anio a do wynaj cia, to pami taj o mnie Bardzo prosz A, i gdyby m g mi pom c w tym, ebym tak do ko ca nie zapomnia a, czym jest mi o i rado Michalina ma k opoty Zosta a sama, bez rodk w do ycia i bez dachu nad g ow Ca y wiat wydaje si by przeciwko niej Kiedy jest ju tak le, e zaczyna traci nadziej , kto niespodziewanie zaprasza j na kubek herbaty z cynamonem Kto wys ucha z uwag , przygarnie do serca, da nadziej Czy jednak tam w g rze kto nad ni czuwa Dobry duch, zaginiony Anio Str Anio do wynaj cia to niezwyk a historia Otula jak ciep y koc, rozgrzewa jak fili anka cynamonowej herbaty, a przede wszystkim przywraca wiar w ludzi i daje nadziej.
  Anioł do wynajęcia By Magdalena Kordel
  • [MOBI] Ã Anioł do wynajęcia | By ☆ Magdalena Kordel
   462 Magdalena Kordel
  • thumbnail Title: [MOBI] Ã Anioł do wynajęcia | By ☆ Magdalena Kordel
   Posted by:Magdalena Kordel
   Published :2020-02-05T15:21:30+00:00

  About "Magdalena Kordel"

  1. Magdalena Kordel

   Jest autork , m bestsellerowych powie ci Uroczysko i Sezon na cuda Pisa zacz a, by poradzi sobie z trudn przesz o ci , ale szybko okaza o si , e jej ksi ki sta y si balsamem dla duszy tysi cy czytelnik w.Uwielbia podr owa , czyta i gotowa Razem z m em i dw jk dzieci mieszka w Otwocku i kiedy tylko mo e ucieka w Sudety, bo marzy si jej dom gdzie wysoko w g rach.

  378 Comments

  1. Ta ksi ka by a dok adnie taka, jaka powinna by wi teczna lektura ciep a, zabawna, lekka, ale przy tym sk aniaj ca do refleksji i niepozbawiona mora u Polecam


  2. Chcia abym napisa , e ta lektura by a wzruszaj ca i e pozwala na odbudowywanie wiary w ludzi Ale przykro mi nic z tego Si gn am po ni no bo wiecie, wi ta, magiczny czas, chcia oby si czu t ciep atmosfer jak najd u ej si da, a tu trafia si na ksi k po kt rej zostaje tylko nieprzyjemny posmak rozczarowania Ja rozumiem e magia wi t, cuda si zdarzaj , ludzie si zmieniaj , ale no nie wszyscy czytelnicy to dwunastoletnie ma olaty bez urazy T ksi k czyta si jak bajk dla ma ych dzieci Chocia my l , e Kr [...]  3. Opowie niestety nie przypad a mi do gustu Zbyt s odka, zbyt nierealna, fabularnie tak e naci gana Mia o by wi tecznie i wzruszaj co, a wyszed cukier w lukrze Wszyscy s do b lu wspaniali i dobrzy, wszyscy sobie pomagaj , wszyscy s dla siebie rodzin w prawdziwym yciu to tak nie dzia a Mo e znajd si dwie, trzy osoby gotowe pomaga obcym ludziom, ale nie ka dy kogo spotkamy na ulicy, jak to sprawia wra enie Anio do Wynaj cia Pseudo humor w tej ksi ce tak e mi si nie spodoba To nie s ksi ki dla mnie D [...]


  4. Bardzo ciep a i wzruszaj ca opowie wi teczna.Taka budz ca nadziej i wiar w drugiego cz owieka i Anio y.Jest tak e t sknot za prawdziwym prze ywaniem wi t, za tym co tak naprawd wa ne Idealnie nadaje si na zimowy wiecz r Poza doskona histori dostajemy te prezent od autorki w postaci przepis w na wi teczne przysmaki Naprawd polecam


  5. Na ziemi przysz a mi o w ludzkiej postaci i to my mamy nie j dalej A Bo e Narodzenie ma nam o tym przypomina e by stuprocentowym cz owiekiem, to znaczy kocha , trwa i dawa od siebie tyle, ile tylko jest si w stanie I wtedy nasz wiat b dzie lepszy wi ta, wi ta i po wi tach  6. Ocena 10 5 To ksi ka ukazuj ca nadziej , wiar i mi o , a wszystko w klimacie wi t Wspania a, wzruszaj ca i pi kna historia


  Leave a Comment